Partneři a podpora

Podpora Lezu v Mezu

Nám v Lezu v Mezu jde o to, aby z dětí vyrostli odvážní, zodpovědní, samostatní a aktivní lidé se vztahem ke sportu a láskou k přírodě. Pokud si i vy myslíte, že takové děti jsou pro naši budoucnost potřebné a chtěli byste nás podpořit, můžete tak učinit formou finančního daru, věcného daru, dobročinného marketingu, bezplatného poskytnutí služeb nebo dobrovolnictví.

Možnosti finanční podpory

Převodem na bankovní účet.

Nejjednodušším způsobem, jakým nás můžete podpořit, je přímý převod finančních prostředků na náš účet.

Bankovní účet: Moneta Money Bank, č.ú: 225400558/0600, IBAN: CZ65 0600 0000 0002 2540 0558

Bankovní účet Lezu v Mezu z.s. má status transparentní, všechny transakce jsou veřejně dostupné.

V případě, že si přejete, aby byly prostředky použité konkrétním způsobem, můžete jej uvést v části „zpráva pro příjemce“ (např. organizování soutěží, nákup lezeckého vybavení, podpora talentovaných dětí, apod.)

Darovací smlouva

Písemná darovací smlouva je běžným způsobem poskytnutí daru. Ve smlouvě lze specifikovat účel daru.

Darovací smlouva ke stažení

 

Možnosti nefinanční podpory

Věcný dar

Poskytnutím věcného daru můžete podpořit práci Lezu v Mezu z.s. (např. darováním technického vybavení pro lezeckou stěnu, cen do soutěží, lezeckého vybavení apod.) nebo konkrétních talentovaných lezců.

darovací smlouva vzor

Bezplatné poskytnutí služeb

Lezu v Mezu z.s. při své práci využívá služby jiných organizaci např. telekomunikační služby, web hosting, internet, tisk, a pod. Mnohé z nich využíváme díky vstřícnosti jejich poskytovatelů s výraznou slevou nebo zdarma.

Dobrovolnictví

Dobrovolnictví je nedílnou součástí fungování spolku Lezu v Mezu z.s. Uvítáme dobrovolníky z různých oblastí profesí, ale i nekvalifikované pomocníky (práce na recepci, pomoc při stavbě lezecké stěny a úpravě prostorů, organizace lezeckých závodů, prezentace na webu a sociálních sítích a jiné).

Dobročinný marketing

Spojte prodej svého výrobku nebo služby s podporou lezeckého oddílu Lezu v Mezu z.s.. Přednostně lokálním firmám, jejichž výrobky nebo služby přímo či nepřímo souvisejí s lezením, sportem, výchovou dětí a mládeže, udržitelným rozvojem a přírodou nabízí Lezu v Mezu z.s. možnost spolupráce formou dobročinného marketingu (Cause related marketing). Lezecký oddíl v rámci této spolupráce poskytuje své jméno a logo na podporu prodeje konkrétního výrobku nebo služby. Firma za to veřejně deklaruje, že oddílu věnuje předem dohodnutou částku, nebo procento z prodeje svých produktů, které jsou předmětem spolupráce s oddílem.

Při takové formě spolupráce se firma i oddíl spoléhají na dobročinnost kupujícího, který při rozhodování mezi více vzájemně zaměnitelnými produkty upřednostní produkt s možností podpory oddílu. Zboží a služby prodávané v rámci spolupráce s oddílem získávají přidanou hodnotu tím, že podporují dobročinnou věc. Firmě tato marketingová spolupráce přispívá ke zlepšení prodeje a budování pozitivního vztahu s veřejností. Oddílu kromě finančních příjmů pro naplňování své vize tato spolupráce pomáhá propagovat svou činnost a zároveň zvyšovat zájem veřejnosti o aktivity, kterým se Lezu v Mezu z.s. věnuje.